logo Facebook
i slova jsou činy

Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu vyzývá Radu České tiskové kanceláře, aby se nevměšovala do práce redakce ČTK

03. září 2019 12:00 / autor: Monitor

Český národní výbor Mezinárodního tiskového institutu (CZ IPI) se znepokojením zaznamenal návrh člena Rady ČTK Petra Žantovského, aby ČTK povinně zařazovala do svého servisu needitované texty dodávané politickými stranami.

Upozorňujeme na to, že návrh je v přímém rozporu se Zákonem o České tiskové kanceláři, který v § 5 výslovně říká, že členové rady nesmějí působit ve prospěch politických stran a hnutí. Zákon také v § 8 v sedmi bodech vymezuje působnost Rady. V žádném případě do působnosti Rady nepatří jakýmkoliv způsobem ovlivňovat natož měnit skladbu zpravodajství ČTK.

Jakýkoliv návrh Rady na změnu skladby informačního servisu ČTK v sobě skrývá nebezpečí z dalšího vměšování do redakční práce ČTK v budoucnosti. Pokud by byl akceptován požadavek na needitované zařazování zpráv politických stran, proč by to napříště neměly být zprávy třeba Kanceláře prezidenta republiky, ministerstev, či dalších státních orgánů a organizací?

Jsme přesvědčeni, že moderní komunikační technologie poskytují každému, a tedy i politickým stranám, dost možností oslovit média i veřejnost bez toho, aby k tomu potřeboval servis tiskové agentury. Smysl agentury je v tom, že pro média informace profesionálně sbírá, třídí a dává do souvislostí. Jejím úkolem není sloužit jako komunikační kanál komukoliv natož politickým subjektům.

CZ IPI žádá členy Rady ČTK, aby upustili od vměšování do redakční práce České tiskové kanceláře a ve své činnosti postupovali striktně v souladu se zákonem. Pokud by Rada ČTK svůj návrh prosadila, byl by to další krok k omezení svobody tisku v České republice.

Michal Klíma, předseda správní rady CZ IPI