logo Facebook
i slova jsou činy

Vydavatelé podporují pozici České republiky k polské žalobě na autorskoprávní směrnici

18. září 2019 14:22 / autor: Monitor

Polsko podalo k Soudnímu dvoru EU žalobu, která směřuje ke zrušení platnosti na jaře přijaté evropské směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu. Hlavním důvodem je paragraf 17, který se týká odpovědnosti platforem za bránění šíření nelegálního obsahu umisťovaného na nich uživateli bez ohledu na dodržování autorského práva.

K žalobě se případně mohou připojit další členské země EU. Jak sdělil 13. 9. 2019 v rámci odpovědi na interpelaci poslance Pirátské strany Ondřeje Profanta ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek, Česká republika se k žalobě nehodlá připojit.

Vydavatelé krok ministra kultury vítají. Zpochybnění nebo dokonce zrušení směrnice by pro vydavatele znamenalo novou etapu nejistoty ohledně ochrany jejich práv k obsahu, který vytváří a jenž je systematicky zcela bez odpovídající finanční kompenzace využíván digitálními platformami k vytváření ohromných příjmů, zatímco se nedostává prostředků na produkování profesionálního, kvalitního různorodého a pluralitního redakčního obsahu tisku a digitální produkce vydavatelů. Přitom právě tisk a digitální mediální značky provozované vydavateli jsou efektivním prostředkem pro potírání dezinformací a falešných zpráv, které jsou významnou hrozbou demokracii v celoevropském měřítku, jak nakonec vyplývá z postojů, které zaujala předsedkyně nové Evropské komise.

Ani pokud jde o článek 17, nenechává Evropská unie záležitost jen na bedrech podnikatelů, kteří se zabývají provozováním služeb pro sdílení obsahu. Z iniciativy finského předsednictví Evropské rady byl například zahájen proces hledání řešení identifikace autorských děl v digitálním prostředí prostřednictvím metadat obsahujících autorskoprávní informace a jejich jednotné struktuře pro snazší rozpoznání.