logo Facebook
i slova jsou činy

Hana Dohnálková: Načerpali jsme řadu cenných informací

29. listopadu 2019 12:15 / autor: Jan Mrzena

Malé mediální rady do zahraničí často nejezdí. Pro řadu radních může ovšem komunikace s lidmi z Evropské vysílací unie nebo z jiných evropských veřejnoprávních médií přinést i zkušenosti, které v rozpolceném českém mediálním rybníku jen těžko získají. Právě nadhled a souvislosti často schází. To se dříve nebo později může projevit i v určité míře paranoie, slabé argumentaci ve sněmovně nebo přímo na veřejných schůzích rad. Rada České televize v roce 2019 v zahraničí nebyla, Rada Českého rozhlasu navštívila v říjnu centrálu EBU v Ženevě.

Na říjnové schůzi mimo jiné místopředseda Jiří Vejvoda řekl: „S vedením EBU jsme velmi otevřeně probírali aktuální a někdy i docela bolavé záležitosti médií veřejné služby. Mluvilo se o systému vybírání poplatků, o konceptu spojování či nespojování rozhlasů a televizí a samozřejmě o technickém rozvoji vysílání. Poslední moje poznámka – Český rozhlas tam má velmi dobrý zvuk!“ Podrobnější informace rada zveřejnila na svém webu: https://rada.rozhlas.cz/zprava-o-navsteve-rady-ceskeho-rozhlasu-v-sidle-evropske-vysilaci-unie-ebu-v-8111597

Do Ženevy cestovala předsedkyně Hana Dohnálková, místopředsedové Jiří Vejvoda a Miroslav Dittrich, radní Petr Arenberger, Zdeněk Mahdal a Jan Krůta, společně s nimi také předseda dozorčí komise Jiří Šuchman.

„Pracovní cesta Rady ČRo do centrály Evropské vysílací unie (EBU) byla dlouho plánována, i z toho důvodu, že zájem o setkání se členy Rady Českého rozhlasu projevili vrcholní představitelé EBU, jejichž program je logicky plánován s velkým časovým předstihem,“ sdělila Českým médiím Hana Dohnálková. „Evropská vysílací unie je přední světové sdružení médií veřejné služby a Český rozhlas je považován za jejího aktivního a vysoce respektovaného člena, a to také především díky širokému zastoupení zaměstnanců/členů ČRo ve vrcholných a poradních orgánech EBU. V roce 2018 se Český rozhlas podrobil hodnotící analýze Evropské vysílací unie Peer-to-Peer, která posuzovala současný stav fungování Českého rozhlasu a hodnotila, jak Český rozhlas plní kritéria média veřejné služby. Hodnotící analýzy se zúčastnilo rovněž předsednictvo Rady ČRo a někteří z hodnotitelů byli přítomni i jednání Rady ČRo v Ženevě. I z tohoto důvodu shledáváme načasování této pracovní cesty jako velmi dobré. Načerpali jsme během série jednání řadu cenných informací a zhlédli několik detailních prezentací z různých sekcí EBU.“

Na dotaz, jestli byla cesta financována z rozpočtu, který si rada sama naplánovala, anebo z rozpočtu Českého rozhlasu Hana Dohnálková odpověděla, „S rozpočtem Rady Českého rozhlasu je velmi precizně zacházeno. Rozpočet je detailně plánován a já při jeho tvorbě každý rok vyhodnocuji jednotlivé položky a případně navrhuji jejich snižování tak, aby plánování bylo efektivní. V posledních letech nebyl rozpočet Rady ČRo nikdy vyčerpán. Z rozpočtu Rady ČRo byla samozřejmě hrazena i pracovní cesta do Ženevy, která byla plánována již při tvorbě rozpočtu na tento rok.“

Mýtus, že malé mediální rady potřebují právní subjektivitu, aby mohly efektivně pracovat, je i v tomto případě lichý. Vždy totiž záleží víc na ochotě radních pracovat než na složitém ustavení dalšího úřadu. A jestli radní budou pracovat jako výbor lidové kontroly anebo jako rada s fundamentem vhledu do toho, co má dělat, s autoritou dovnitř média, ale i navenek, záleží i na poslancích. Ti je totiž volí.