logo Facebook
i slova jsou činy

Teroristku vidělo v kinech téměř 210 tisíc diváků

01. prosince 2019 19:11 / autor: Jan Mrzena

Televizní rada na minulé schůzi vyslechla informace o tom, jak veřejnoprávní televize podporuje výrobu distribučních filmů. „Česká televize dbá na to, aby programová schémata obsahovala významný podíl původní tvorby, zvláště celovečerních filmů, dramatické tvorby a dalších tvůrčích počinů, a má na zřeteli potřebu spolupráce s nezávislými výrobci a filmovým sektorem. Tato povinnost vyplývá z Kodexu ČT,“ uvedl v podkladech pro radu Jan Maxa, ředitel divize Vývoje pořadů a programových formátů. „U většiny filmů figuruje Česká televize v roli minoritního koproducenta, ale díky vícezdrojovému financování dokáže zajistit divákům projekty s vyšší přidanou hodnotou.“ Manažerkou Filmového centra je Helena Uldrichová. Ta má v procesu výběru filmů, do kterých televize investuje, palec na tepu rozhodování.

V prvním pololetí 2019 měla z hraných distribučních filmů (koprodukovaných ČT) největší návštěvnost v kinech Teroristka (režie Radek Bajgar) s 208 842 diváky. V této komedii zářila především Iva Janžurová. Velký ohlas měl také Skleněný pokoj (režie Julius Ševčík) se 111 440 diváky. „Zklamáním je návštěvnost filmu Úhoři mají nabito (režie Vladimír Michálek), kdy navzdory hvězdnému hereckému obsazení a renomovanému režisérovi přišlo do kin pouze 19 147 diváků,“ napsal Jan Maxa. Z dokumentů v kinech uspěl film o výpravách žlutých trabantů napříč kontinenty – Trabantem tam a zase zpátky (režie Dan Přibáň) – 50 456 diváků.

Návštěvnost v kinech je až na výjimky nesrovnatelná s televizní sledovaností. Hned na Nový rok vidělo film Po strništi bos (režie Jan Svěrák) 1 969 000 diváků, na ČT2 tentýž den zaujal distribuční dokument Planeta Česko (režie Marián Polák) s 441 000 diváky. Film Doktor Martin: Záhada v Beskydech (režie Petr Zahrádka) sledovalo 1 709 000 diváků a komedii Tátova volha (režie Jiří Vejdělek) přilákala 1 390 000 diváků. Velkou sledovanost nemají jen komedie, například drama Jan Palach (režie Robert Sedláček) vidělo 704 000 diváků.

V prvním pololetí 2019 podle materiálu, který napsal pro radu Jan Maxa, se Česká televize rozhodla podpořit devět nových hraných distribučních filmů - Bourák (režie Ondřej Trojan), Cesta domů (režie Tomáš), Poslední závod (režie Tomáš Hodan), Tichý společník (režie Pavel Göbl), Zpráva o záchraně mrtvého (režie Václav Kadrnka), Bábovky (režie Rudolf Havlík), Havel (režie Slávek Horák), Nikola Šuhaj (režie Vladimír Morávek) a Tonda, Slávka a Génius (režie Filip Pošívač). Televize také uzavřela v prvním pololetí koprodukční smlouvy na vznik deseti nových distribučních dokumentárních filmů.