logo Facebook
i slova jsou činy

Internet má zůstat svobodným prostředím, říká PETR ŽANTOVSKÝ

21. ledna 2021 12:43 / autor: Ivana Chmel Denčevová

Pohledem na uplynulý rok 2020 a události, které měly ono pověstné kladné a záporné znaménko je dle Petra Žantovského: „Negativní bylo na domácí půdě i půdě Evropské unie kde jsme slyšeli vyjádření eurokomisařky a místopředsedkyně Evropské komise Věry Jourové o regulaci internetu. To tu ještě nebylo a dosud byl internet svobodným médiem a takovým má také zůstat. Kladné se špatně hodnotí, protože toho mnoho nebylo a kladné je i to, že jsme to všichni jakž takž přežili.“

Jak pohlížet na sociální sítě a internetové platformy, které mají mimořádný vliv na dění ve zhruba 200 zemích světa a častokráte jsou klíčovými nositeli informací i dezinformací? Zároveň to jsou soukromé společnosti, kde každý přistupující do tohoto prostředí vyjadřuje svůj souhlas s podmínkami, které majitel stanovil. To jsou stále aktuálnější témata a otázky a reaguje na ně i zmiňovaná Evropská komise, jež připravuje soubor opatření, která by měla nastolit přísnější podmínky pro fungování internetových platforem.

Patřit by mezi ně mělo pravidelné měsíční informování ze strany provozovatelů sociálních sítí o opatřeních proti šíření dezinformací. Argumentem ve prospěch těchto opatření je, že narůstá množství lží a manipulací, které mohou v konečném důsledku ohrožovat zdraví a životy lidí.

Informace a proti nim stojící dezinformace, „to není nic nového, je to téma staré tři tisíce let, popsal to už Sokrates slovy ´vím, že nic nevím´,“ říká Petr Žantovský a dodává, „dezinformace je těžký pojem, se kterým se často šermuje.“

Ovšem od dezinformací je pak pouhý krůček k demagogii a propagandě, i to jsou metody, které historie zná velmi dobře. Je třeba ale také dodat, že nárůst těchto veskrze nebezpečných jevů je tak překotný, že nikdo z našich předků v tak mimořádně obtížné situaci nebyl. Je tedy zřejmé, že jisté pomyslné soupeření mezi zastánci i odpůrci oněch regulací bude tématem také letošních roku.