logo Facebook
i slova jsou činy

Výzva Poslanecké sněmovny na volbu 1 člena Rady České televize

26. července 2021 18:16 / autor: redakce

Předseda Poslanecké sněmovny ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá organizace a sdružení představující kulturní, regionální, sociální, odborové, zaměstnavatelské, náboženské, vzdělávací, vědecké, ekologické a národnostní zájmy, aby od 19. července 2021 do 2. srpna 2021 předložily volebnímu výboru Poslanecké sněmovny návrhy kandidátů na volbu 1 člena Rady České televize.

Mgr. Radek Vondráček, v. r.

předseda Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Případné dotazy zodpoví sekretariát volebního výboru Poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1

E-mail: stranskam@psp.cz

V Praze dne 14. července 2021