logo Facebook
i slova jsou činy
ČM TV
Ne vždy jde výhradně o obsah. Podívejte se na naše rozhovory, sledujte body language, gesta a nonverbální vyjádření. Váš pocit doplní to, co můžete slyšet nebo číst. Najdete zde také záznamy jednání, kterých byste se rádi zúčastnili.

David Smoljak: NAVRHLI JSME ZRUŠENÍ MOŽNOSTI ODVOLÁNÍ CELÉ RADY

28. února 2020
Veřejná služba, sousloví, které je nejen úkolem médií veřejné služby, tedy Českého rozhlasu a České televize. Ale také se objevují, a to opakovaně, diskuse, že je třeba přesněji specifikovat obsah tohoto pojmu. Senátor David Smoljak je ale přesvědčen, že „v zákoně je poměrně velmi precizně definováno, co je veřejná služba. Jsou to objektivní a ověřené informace další služby.“ Celý článek

Leo Luzar: JEDINÝ ČESKÝ NEZÁVISLÝ DENÍK JSOU HALÓ NOVINY

12. února 2020
V Poslanecké sněmovně je specialistou na média volební výbor. Před dvěma roky však vnikl Podvýbor pro svobodu slova a média. Není podvýborem výboru volebního, ale výboru petičního. „Petiční výbor se zaobírá peticemi. Mnoho petic, případně dotazů a stížností (protože ne všechny splňovaly normy petičního zákona) se týkalo právě médií,“ popsal v novém rozhovoru Českých médií důvody, proč inicioval vznik podvýboru jeho předseda Leo Luzar. „Ty, které patří do kompetence volebního výboru automaticky končí ve volebním výboru. Ale ukázalo se, že je hodně problémů v mediálním světě, které zůstávají neřešeny. Jako příklad mohu uvést třeba cenzuru freemaliových poštovních služeb, kterou jsme se zabývali v minulém roce. Podařilo se nám to dovést do zdárného konce. Sami vlastníci, kteří provozují freemailové služby uznali, že mají určitý problém a začali upravovat své směrnice a své všeobecné podmínky provozu tak, aby spíše odpovídaly tomu, jak by mělo být ve svobodě slova a demokracii zacházeno s právy občanů. Mířím k cenzuře. Provozovatelé freemailů nasazovali blacklisty, automatické systémy vyhodnocující maily, které jste posílal, a podle nějakých klíčových slov je vyřazovali.“ Vedle předsedy Leo Luzara jsou aktuálně členy podvýboru pro svobodu slova a média Alena Gajdůšková (ČSSD), Tomáš Martínek (Piráti), Vít Rakušan (STAN) a Lubomír Volný (Nezařazení, dříve SPD). Celý článek

Hana Dohnálková: RENÉ ZAVORAL SE CHOVÁ TAK, JAK BY SE GENERÁLNÍ ŘEDITEL CHOVAT MĚL

03. února 2020
V Radě Českého rozhlasu je od 26. března 2014, předsedkyní byla zvolena 27. dubna 2016 a ve funkci potvrzena i o dva roky později. Rozhodla se pro obhajobu členství v rozhlasové radě, její jméno je proto v seznamu 32 kandidátů, ze kterých budou poslanci v pátek 7. února vybírat šest finalistů. Z těch se budou snažit poslanci zvolit dva radní. Předsedové mají však jen mizivou šanci na obhajobu mandátu. V době, kdy je předsedkyní Rady Českého rozhlasu, neměla nikde Hana Dohnálková velký rozhovor. Proto lze nazvat její rozhovor pro Česká média jako exkluzivní. Celý článek

Mikuláš Bek: FINANCOVÁNÍ VEŘEJNOPRÁVNÍCH MÉDIÍ MÁ BÝT OD STÁTNÍHO ROZPOČTU ODDĚLENO

27. ledna 2020
„Mediální komise Senátu je ve velmi odlišné pozici od volebního výboru Poslanecké sněmovny. My nemáme žádnou pravomoc jmenovat nebo volit členy těch orgánů, které dozorují veřejnoprávní média. Náš úkol v Senátu je především sledovat mediální legislativu a případně přicházet s návrhy na její změny,“ popsal v novém rozhovoru Českých médiích funkci Stálé komise pro sdělovací prostředky její člen, senátor Mikuláš Bek. „My jsme v poslední době věnovali velkou pozornost různým systémům kontroly veřejnoprávních médií a vlastně jsme chtěli společně s kolegy z Poslanecké sněmovny otevřít debatu o tom, zda není na čase změnit ty procedury, kterými se u nás ustavují ty dozorující rady. Vedli jsme debatu o nějakých variantách toho postupu, který by nás přivedl k nějakému model, ve kterém by ta kontrola veřejnoprávních médií nebyla tak závislá na volebním cyklu Poslanecké sněmovny.“ Celý článek

Aleš Juchelka: ANIŽ VÁS ZNAJÍ, TAK VÁM NOVINÁŘI VYHLÁSÍ VÁLKU OD PRVNÍ VĚTY ROZHOVORU

20. ledna 2020
„Vždycky jsem měl svůj názor na spoustu věcí. Od malička jsem byl takovým aktivistou v tom dobrém slova smyslu,“ řekl v novém rozhovoru Českých médií bývalý moderátor a tvůrce, dnes poslanec ANO – místopředseda volebního výboru Aleš Juchelka. „Rada České televize je soubor lidí, každý z nich má svůj názor a tvoří jinou agendu v rámci té rady. Já žádnou konkrétní kritiku k radě nemám. Vždycky můžu kritizovat to, co se objeví na obrazovce České televize a s čím nejsem spokojen. Takové podněty radě dávám a očekávám vždycky nějaký výsledek. Co bych ale vytkl, to je až přílišná hegemonie společně s managementem České televize. U natáčení máte třeba vedle tvůrce i dramaturga, který to tvoření dává do nějakých mantinelů. Takhle já si představuji radu, která s tím managementem polemizuje nad určitými věcmi. To v poslední době vnímám, když radní neschválili rozpočet České televize na tento rok. Tak sám jsem zvědavý, do jakého konsensu nakonec rada a management nakonec dojde.“ Celý článek

Karel Havlíček: DO ROKU 2030 MUSÍME BÝT ZEMÍ POSTAVENOU NA PŘIDANÉ HODNOTĚ

16. ledna 2020
Na Ministerstvu průmyslu a obchodu se protínají zájmy největších hráčů. Ať už je to v oblasti energetiky, výroby, domácího i zahraničního obchodu, stavebnictví nebo využití kmitočtového spektra a ochraně spotřebitelů. V médiích se objevují často protichůdné informace o konkrétních tématech, na kterých je možné dokumentovat, jak probíhá píárová a informační válka. Většina článků i komentářů reflektuje politiku a aktuální kauzy, a to i v oblasti českého hospodářství. Obrázek o tom, jestli se máme dobře nebo špatně, se často zužuje na několik čísel – hrubý domácí produkt, nezaměstnanost, inflace. To, jak se budeme mít, je vysvětlováno hlavně přes údajný budoucí kolaps důchodového systému. Informace v hlubších souvislostech zpravidla chybí. Ani v dnešním rozhovoru se k detailu nedostaneme. Ale náhled na vybrané segmenty naší hospodářské přítomnosti a plánované budoucnosti (v souvislostech), optikou české vlády, si utvoříte. Celý článek

Barbora Kořanová: ZMĚNY V MEDIÁLNÍ LEGISLATIVĚ JSOU ŽÁDOUCÍ

13. ledna 2020
Deset let se v mediální legislativě nic neděje. Po dlouhé době se na půdě Poslanecké sněmovny uskutečnil mediální seminář v říjnu 2019. Zorganizovala ho poslankyně volebního výboru Barbora Kořanová (ANO) společně s členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Vadimem Petrovem. Byl seminář „Média a role státu v jejich kontrole“ skutečným výkopem k budoucím systémovým legislativním změnám nebo jen ojedinělou náhodnou akcí? „Podařilo se mi do jedné místnosti pozvat nejen odborníky, členy mediálních rad a bylo tam i hodně médií, novinářů i kolegů poslanců,“ shrnula v novém rozhovoru Českých médií Barbora Kořanová. Celý článek

Ilja Racek: KAREL DO BRNĚNSKÉ TELEVIZE PŘINESL TEN SVŮJ ROZVÁŽNÝ KLID

23. prosince 2019
Čas Vánoc je časem, kdy by lidi měli myslet na lidi. Čas, kdy sváteční chvíle by nás měly spojovat, kdy přemýšlíme, čím své bližní překvapíme, čas, kdy jim vybíráme dárky, anebo jim zapalujeme svíčky. V novém rozhovoru proto nebudeme hrotit mediální témata, ale budeme víc vzpomínat. Na ostravské televizní studio před deseti lety, ale i na tři osobnosti, které v roce 2018 odešly do mediálního, filmového a divadelního nebe. Celý článek

Petr Arenberger: I V NEGATIVNÍ ZKUŠENOSTI SE SNAŽÍM NAJÍT NĚCO POZITIVNÍHO

17. prosince 2019
V nemocnici je 33 let, z toho 18 let jako přednosta dermatovenerologické kliniky a 17 let jako náměstek pro vědu a výzkum. Profesor Petr Arenberger je od října novým ředitelem Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, současně je od května 2018 členem Rady Českého rozhlasu. „Když jsem byl v provozu, vnímal jsem problematiku různých tlaků – ať už na úspory, ať už na vyšší produkci. To je ale trochu složité, často ta produkce je zastropovaná. Ať děláte, jak děláte, tak vyděláte maximálně sto procent toho referenčního období, což jsou vlastně dva roky zpátky,“ přiblížil jeden z problémů financování zdravotnictví v České republice Petr Arenberger. „Potom už nedostáváte tolik peněz, takže se vám nemusí vyplatit takovou produkci dělat. A to vede k různému přemýšlení manažerů, jakým způsobem vlastně zařízení ukočírovat, aby se dostali na tu černou nulu. Je to vždycky těžké. Najít černou nulu, a ne tu červenou. Rozdíl je malý, ale pracujete s pěti miliardami ročně a máte se dostat na nulu. Je to umění.“ Celý článek

Ondřej Neumann: NOVINÁŘI MUSÍ MÍT ODVAHU A NESMÍ SKLONIT HLAVU

12. prosince 2019
Několik let působil v České televizi, kde se v pozici šéfeditora podílel na rozjezdu ČT24. „Bylo to na českém trhu něco zcela nového. Bylo to hektické a myslím, že to přineslo velmi dobré ovoce, což ukazují i poslední léta,“ vzpomínal na svou televizní etapu Ondřej Neumann. Tehdy byl ředitelem zpravodajství Zdeněk Šámal a šéfredaktorem Michal Petrov. „Zpravodajský program ČT24 je velmi prestižním a uznávaným formátem a zdrojem informací v České republice.“ Proč z České televize Ondřej Neumann odešel? „Tam došlo ke změnám. Skončil Zdeněk Šámal, nastupoval Milan Fridrich a já jsem přestal být spokojený s tím, co dělám. Nelíbilo se mi to a netěšil jsem se do práce. Rozhodl jsem se odejít a přišla nabídka od Petra Šimůnka z Hospodářských novin. Pro mě, který jsem byl od začátku písmenkový, ne obrázkový novinář, to byla skvělá příležitost, jak vyzkoušet něco nového.“ Celý článek